Donation

Gåva Sjöräddningssällskapet

1 000 poäng

Donation

Produktbeskrivning

Genom att bidra med en gåva som oavkortat går till Sjöräddningssällskapet stödjer du svensk sjöräddning.

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som räddar liv till sjöss. De är också den enda aktören i Sverige som har sjöräddning som huvuduppgift.

  • Sjöräddningssällskapet deltar i cirka 70 % av all sjöräddning i Sverige.
  • Sjöräddningssällskapets drygt 2 100 frivilliga sjöräddare har jour dygnet runt, året om. När larmet går lämnar de kaj inom 15 minuter.
  • Sjöräddningssällskapet har 70 räddningsstationer längs Sveriges kust och i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Storsjön, Helgasjön/Kronoberg samt Siljan/Runn. Över 200 räddningsenheter finns på räddningsstationerna.
  • Den höga beredskapen gäller även när miljön hotas. Ett tjugotal stationer är utrustade för miljöräddning och kan ringa in utsläpp och förhindra spridning tills samhällets sanerande resurser hinner fram.
  • Sjöräddningssällskapet arbetar även förebyggande genom att informera om sjösäkerhet lokalt samt genom att aktivt delta och påverka på de globala arenorna.
  • Föreningen begär inga bidrag från staten utan är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer.