Travel lås

42 000 poäng

Logga in!

Du måste logga in för att handla i bonusshoppen! Logga in med ditt kontonummer och talsvarskod som du hittar uppe i det vänstra hörnet av fakturan.

Logga in för att köpa

Specialmärkning som visar TSA att de kan öppna låset och låsa det igen – utan att förstöra låset – om bagageinspektion är nödvändig. Det tresiffriga kombinationslåset ställs in och om med hundratals möjliga kombinationer. Lätt att öppna tack vare kabeln. Låset du behöver för att resa till och från USA.

  • Färg: Svart.
  • Garanti: Begränsad 2 års global garanti.