1. Allmänt

Ecster bonusshop drivs av Awardit CLS AB (556578-1571) och dess koncernbolag (nedan benämnd “HANDLAREN”, “VI” eller ”OSS”) på uppdrag av Ecster.  Ecster bonusshop är enbart till för Ecsters medlemmar. Handlaren driver Ecster bonusshop på bonus.ecster.se ( “SAJTEN“). Ecster bonusshop är en bonusshop där Ecsters medlemmar har möjlighet att köpa produkter/tjänster genom att lösa in poäng. Kontaktuppgifter till oss hittar du på Sajten.

På Sajten, har du möjlighet att köpa produkter och tjänster (gemensamt benämnda ”BELÖNINGAR”) med hjälp av Ecster poäng.

2. Avtal och beställning

Följande villkor ("VILLKOREN") gäller för alla beställningar som du som konsument (nedan kallad "DU" eller "KUNDEN") gör på Sajten. Ett avtal ingås mellan dig och Handlaren. För att kunna göra en beställning via Sajten måste du acceptera Villkoren. En beställning innebär att du accepterar och förstår dessa Villkor och förbinder dig att följa dem i dess helhet. Det är därför viktigt att du läser och förstår Villkoren innan du gör din beställning. Genom att acceptera dessa Villkor samtycker du vidare till vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy nedan.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Villkoren utan varsel. Eventuella ändringar av Villkoren kommer att publiceras på Sajten. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker Sajten för att få reda på eventuella ändringar av Villkoren. Den version av Villkoren som är tillgänglig på Sajten när du gör din beställning är den version som gäller för din beställning.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan förvarning dra tillbaka Belöningar som är tillgängliga i Ecster bonusshop. Om en Belöning är slutsåld och inte finns tillgänglig hos leverantören, kan alla beställningar som innehåller Belöningen komma att försenas eller annulleras.

Ett avtal om köp där dessa Villkor gäller ingås först när vi skriftligen bekräftat din beställning och du fått e-post med vår orderbekräftelse. Vi strävar efter att du ska få orderbekräftelsen senast 1 timme efter det att vi mottagit din beställning. Du kan återkalla din beställning fram tills dess den bekräftats av oss.

3. Kunduppgifter

Innan en beställning görs genom Sajten behöver du logga in på ditt Ecster konto. Du ansvarar för felaktigt lämnade uppgifter. Information om hur vi behandlar personuppgifter finns i vår integritetspolicy nedan.

Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja ditt användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att uppgifter med användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att inga obehöriga kan få tillgång till dem. Vid misstanke om att obehörig känner till ditt lösenord ska du omgående ändra dina inloggningsuppgifter. Vid misstanke om att någon obehörigen fått tillgång till dina inloggningsuppgifter bör du genast anmäla detta till Ecster Du ansvarar för alla beställningar som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

Om du bryter mot Villkoren har vi rätt att avsluta eller förändra innehållet på ditt konto på Sajten.

4. Priser och betalning

4.1 Betalning

Alla priser är angivna inkl. moms (6%, 12% el. 25%), med undantag för vissa presentkort som kan lösas in mot produkter utan förutbestämd momsklass. I det fall den lagstadgade mervärdesskatten ändras förbehåller sig Awardit CLS rätten att justera priser på motsvarande sätt.

Awardit CLS ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Bedrägerier och falska beställningar polisanmäls.

4.2 Fel pris i webbutik

Vid uppenbara prisfel åtar sig Awardit CLS rätten att makulera och/eller återköpa/fakturera en order. Läs mer här.

5. Leverans

5.1 Ångerrätt

Observera att ångerrätten inte gäller för beställningar av digital(a) värdekod(er) då koderna anses förbrukade vid köptillfället.

Enligt Konsumentköplagen gäller inte ångerrätten för digitala produkter. Digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (t.ex. datorprogram, applikationer, spel, musik, presentkort, värdecheckar, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning, direkttillgång eller direktuppspelning). Vid köp av digitala produkter godkänner du att leveransen påbörjas vid slutförandet av köpet

Om du har frågor, vänligen kontakta vår kundservice.

6. Bilder och färger

Vi ansvarar inte för slutförsäljningar av Belöningar och reserverar oss för bild- och tryckfel på Sajten, t.ex. fel i produktbeskrivningen, felaktiga priser och prisjusteringar (exempelvis ändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående lagernivåer. Vi har rätt att korrigera fel och ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om fel pris har lämnats för en Belöning som du har beställt, kommer vi att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det ändrade priset innan vi fortsätter med beställningsprocessen. All bildinformation på Sajten ska endast anses vara illustrationer. Sådana illustrationer garanterar inte att återge det exakta antalet produkter som du får eller Belöningens exakta utseende, funktion eller ursprung. Vi är inte ansvariga för någon information på Sajten från tredje part.

7. Javascript

För att använda Ecster Bonusshop måste Javascript vara aktiverat i din webbläsare.

8. integritetspolicy

Du kan läsa hela vår integritetspolicy här.

9. Kryptering

All information som överförs mellan Ecster Bonusshop och din dator är krypterad med https.

10. Länkar

Sajten kan innehålla länkar till andra webbplatser för att hjälpa besökarna att hitta mer information om specifika ämnen. Sådana webbplatser är utanför Handlarens och/eller Ecsters kontroll. Handlaren och/eller Ecster tar inte ansvar för din personliga integritet eller innehållet på sådana sidor.

11. Force Majeure

Handlaren är inte ansvarig för fullgörandet av sina åtaganden på grund av omständighet utför dennes kontroll, som direkt eller indirekt, hindrar eller gör det olönsamt att producera, leverera eller frakta till dess att sådan omständighet har avlägsnats (force majeure). Sådana omständigheter ska anses omfatta strejk, transportbrist, import- och exportförbud eller andra förhållanden som ligger utanför Handlarens kontroll. Om en force majeure situation varar längre än 2 månader och din beställning inte har levererats, har både du och Handlaren rätt att annullera beställningen utan ytterligare sanktioner eller kostnader.

12. Upphovsrätt och varumärken

Vi eller våra licensgivare äger Sajten och allt dess innehåll. Informationen är bl.a. skyddad av immateriella rättigheter och marknadsföringslagstiftning. Detta innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan vårt skriftliga medgivande.

13. Tillämplig lag och tvister

I händelse av tvist följer vi beslut fattade av Allmänna reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder.

Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt och ska avgöras av svensk domstol.

Dessa Villkor fastställdes av Awardit CLS AB 2020-01-02.