Villkor

Beställning

Webbshopen drivs av Awardit CLS AB (556578-1571) och dess koncernbolag. Awardit CLS AB (556578-1571) är juridiskt ansvarig för fordran mot kunden.

Alla priser är angivna inkl. moms (6%, 12% el. 25%), med undantag för vissa presentkort som kan lösas in mot produkter utan förutbestämd momsklass. I det fall den lagstadgade mervärdesskatten ändras förbehåller sig Awardit CLS rätten att justera priser på motsvarande sätt.

De poäng du använder för att betala för produkterna och tjänsterna på denna webbplats har insamlats genom användande av Ecster-kortet. Poängen dras från ditt personliga konto i anslutning till att en beställning genomförs.

Awardit CLS ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Bedrägerier och falska beställningar polisanmäls.

Vi anlitar DB Schenker eller PostNord för leverans. Leverans sker endast inom Sverige. Det specifika leveranssättet din beställning skickas med är beroende av beställningens omfång (storlek, antal, typ) och innehåll (specialgods, digitala produkter). Vi levererar alltid din order så snabbt som möjligt, normalt inom 10 arbetsdagar. Vid köp av restnoterade produkter kan leveranstiden bli något längre då produkten i fråga måste inkomma till vårt lager innan beställningen kan behandlas. Beställningar behandlas först när samtliga i beställningen förekommande produkter finns tillgängliga på lager. Inga garantier kan lämnas avseende våra leverantörers leveranstid, då detta ligger utom vår kontroll. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av enstaka produkter. Garantisedel/kvitto och eventuella försäkringsbevis medföljer leveransen. Tänk på att spara kvitton, försäkringspapper osv, för eventuella returer, reklamationer eller byten.

Leverans sker i första hand med Schenker Ombud eller PostNord MyPack, vilka skickas till ditt lokala postutlämningsställe. I det fall ett giltigt mobiltelefonnummer anges vid beställning skickas en mobil avi per sms i samband med att paketet anländer till utlämningsstället, vilket påskyndar leveranstiden. I det fall beställningen saknar ett giltigt mobiltelefonnummer skickas istället en postal avi.

Stora varor, såsom t.ex. gasolgrillar, och beställningar vars omfång överskrider gränsen för postpaket, skickas på pall. Dessa aviseras av fraktbolaget och levereras därefter på en mellan dig och fraktbolaget överenskommen tid. Leverans sker hem till dig på gatuplan eller till tomtgräns, mot kvittens. Leverans av pall sker endast vardagar mellan 8-16 och utförs inte med leveranstidsgaranti. Det är inte möjligt att ändra leveransadress i efterhand. I tjänsten ingår endast ett leveransförsök.
Om du som mottagare inte är anträffbar vid den överenskomna leveranstiden aviseras du om att godset kan hämtas på närmaste terminal. Vid intresse kan mottagaren avtala med Schenker/PostNord om ett nytt leveransförsök mot en avgift som debiteras av fraktbolaget.

Mindre varor skickas i förekommande fall som brev eller varubrev. Dessa försändelser skickas direkt hem till mottagaren. I det fall brevbäraren inte anser att försändelsen i fråga kan levereras till mottagarens brevlåda lämnas det istället på mottagarens lokala postutlämningsställe. I samband med registrering på utlämningsstället skickas en digital eller postal avi till mottagaren som informerar om att försändelsen inte kunnat levereras via brevlåda och att försändelsen befinner sig på postutlämningsstället.

Vissa produkter (t.ex. presentkort, prenumerationer, tjänster, nedladdningsbara produkter) som inte kräver fysisk leverans, levereras via e-mail. Detta e-mail skickas ut i anslutning till att beställningen läggs, men kan i förekommande fall dröja upp till tre arbetsdagar om manuell handpåläggning krävs innan beställningen kan skickas. Observera att detta e-mail innehåller en värdehandling och bör därför behandlas varsamt. I det fall du, tre arbetsdagar efter att beställningen lagts, fortfarande inte mottagit detta e-mail, ombeds du säkerställa att e-mailet inte fastnat i ev. SPAM-filter och därefter kontakta kundservice.

Kontrollera godset noggrant redan vid leveransen. Transportskador skall anmälas så snart som möjligt, dock senast 3 dagar efter mottagandet. Har denna tid överskridits utgår ingen ersättning för transportskada. Vänligen spara allt emballage tills ärendet skriftligen bekräftats som uppklarat. Du är välkommen att ta kontakt med vår kundservice om du har funderingar kring din beställning.

Garantier på produkter lämnas av dess respektive tillverkare. Inga ytterligare garantier lämnas utöver de av tillverkaren specificerade. Det vanligaste är att tillverkarens garanti gäller under en viss tid, till exempel ett år. Garantin kan också vara utformad så att en viss egenskap hos varan garanteras. Om varan under garantitiden försämras på ett sätt som omfattas av garantin, betraktas den som felaktig. Du har då enligt konsumentköplagen rätt att kräva att exempelvis varan repareras eller en ersättningsvara utgår.

Enligt konsumentköplagen har du tre år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Ett ursprungligt fel kan vara ett fabrikationsfel eller fel av annan art som varan hade innan leverans. Denna typ av fel kan visa sig relativt lång tid efter köpet, men du måste som konsument kunna påvisa att felet existerade innan leverans. Observera att en garanti som är kortare än tre år inte påverkar de rättigheter som konsumentköplagen ger dig.

Om du ångrar det du har beställt och det redan har skickats så har du 14 dagars returrätt enligt Konsumentköplagen från den dag du tagit emot varan eller hämtat ut den på uthämtningsstället. Villkoret är givetvis att varan är oanvänd och att den returneras komplett i sitt originalemballage. Bifoga följesedeln/kvittot som medföljer leveransen. Ångerrätten gäller dock inte: (a) varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel; (b) varor med bruten plombering som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (t.ex. underkläder, kosmetiska produkter, badkläder, hårtorkar och liknande produkter, rakapparater, eltandborstar, vågar, värmedynor och fotbad); (c) en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal; (d) ljud- eller bildupptagningar (t.ex. en CD-skiva) eller datorprogram med bruten plombering; eller (e) digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (t.ex. datorprogram, applikationer, spel, musik, presentkort, värdecheckar, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning, direkttillgång eller direktuppspelning). Vid köp av digitala produkter godkänner du att leveransen påbörjas vid slutförandet av köpetPå hygienartiklar och förbrukningsartiklar gäller inte ångerrätten om förpackningen är bruten. Återbetalning av produkten sker via Awardit CLS. Enligt ångerrätten får du själv stå för returkostnaden. Skulle varan skadas eller komma bort då du återsänder den till Awardit CLS så är du betalningsansvarig. Vi löser inte ut returer skickade till oss mot postförskott eller rek. Återbetalning utgår först när returen kommit till vårt lager och betraktas som godkänd i enlighet med ovanstående villkor. Observera! Returer ska alltid meddelas kundtjänst innan eventuell återsändelse av produkter sker.

Om leverans eller avhämtning försenas genom att du på orimliga grunder vägrar ta emot försändelsen eller om du inte inom två veckor efter vårt första leveransförsök till dig accepterar leveransen eller hämtar produkten på avhämtningsstället har vi (utan att det påverkar våra andra rättigheter och möjligheter) rätt att:

a) kräva dig på en avgift för rimliga lagerkostnader och eventuella andra kostnader som rimligen kan uppstå för oss;

och/eller

b) inte längre erbjuda leverans eller avhämtning av produkten och meddela dig att vi omedelbart häver Avtalet. I sådant fall kommer vi återbetala köpsumman till dig eller till ditt kredit- eller betalkortsföretag. Vi förbehåller oss rätten behålla ett belopp för de eventuella skäliga administrationskostnader som kan ha uppkommit för oss på grund av förseningen. Sådana administrationskostnader kan exempelvis utgöras av kostnader för leveransförsök, kostnader för att skicka tillbaka produkten samt eventuella lagerkostnader enligt punkt a) i denna paragraf.

Digitala produkter vars värde ej går att makulera efter leverans går ej att ångra eller byta då produkten anses konsumerad och förbrukad vid leverans.

En reklamation innebär att du meddelar säljaren att du inte godtar varan samt det sätt på vilket du anser den vara felaktig. Detta meddelande skall ske inom skälig tid från det ursprungliga köpet. Din rätt att reklamera går enligt konsumentköplagen ut tre år efter det att du har tagit emot varan. Varan kan ha en garanti som är kortare än tre år, men detta förkortar dock inte den lagstadgade reklamationstiden. Vid ev. återsändande av produkten för reparation eller undersökning skall den följesedel/leveransbekräftelse som medföljde beställningen bifogas. OBS! Reklamationer skall alltid meddelas kundservice, innan eventuell återsändelse av produkter sker. För att vara säker på att inte gå miste om dina rättigheter – reklamera alltid så snart som möjligt!

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel, vilket även inkluderar felaktigt prissatta varor.

Integritetspolicy

Du kan läsa hela vår integritetspolicy här.

Internet

Vi kan inte garantera att de färger som visas på webbplatsen exakt återger de färger som produkten eller tjänsten den har i verkligheten. Hur färgen återges beror på inställningar i datorn samt kvaliteten på den skärm som används för att besöka webbplatsen.

JavaScript måste vara aktiverat i din webbläsare för att sidan ska fungera.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten fil som sparas på din dator av webbplatsen du besöker. Cookies används på de flesta webbplatser för att ge användaren tillgång till olika funktioner. Innehållet i en cookie utgörs av information kring användarens beteende på den aktuella webbplatsen. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på användarens dator och används till exempel, för att datorn skall kunna avgöra vad som uppdaterats på den aktuella webbplatsen sedan den besöktes sist. Den andra typen kallas sessionscookie och är en temporär fil som endast lagras under tiden du besöker den aktuella webbplatsen. Denna webbplats använder sig huvudsakligen av sessionscookies i syfte att hålla reda på vilka produkter som lagts i användarens varukorg. Sessionscookies lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Awardit CLS använder sig av Google Analytics och för statistik över webbplatsens besökare. Awardit CLS marknadsför med hjälp av Googles tjänster hos tredje part genom så kallade third-party cookies (så som DoubleClick cookie) med målet att informera, optimera och leverera annonser baserat på tidigare besök på vår hemsida. Ett exempel på dessa annonstjänster är Google Remarketing som kan repetera ett budskap som besökaren visat sig vara intresserad av. Du kan välja att inte visa Googles displayannonser med hjälp av personliga ändringar i Ads Preferences Manager.

Hur undviker du cookies?

Du kan stänga av cookies i din webbläsare, men det kan dock innebära att du inte kan använda vissa webbplatser på ett optimalt sätt. Exakt hur det går till kan du läsa i dokumentationen/hjälp-avsnittet i din webbläsare.

Webbplatsen kan innehålla länkar till externa webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna i syfte att underlätta informationssökning för våra besökare.