Donation

Gåva Rädda Barnen

1 000 poäng

Donation

Produktbeskrivning

Genom att bidra med en gåva som oavkortat går till Rädda Barnen hjälper du barn att få en trygg uppväxt.

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda – i Sverige och i världen. Den politiskt och religiöst obundna verksamheten grundar sig på Barnkonventionen. 

Arbetet fokuserar på de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. 

Rädda Barnen kämpar för att alla barn ska få en trygg och hälsosam uppväxt, att de ska kunna göra sina röster hörda och därmed få inflytande över sin situation.

Under de senaste åren har många förändringar till det bättre skett, förändringar som Rädda Barnen har varit med och bidragit till. Till exempel har dödligheten bland barn under fem år minskat och antalet barn som går i skolan har ökat.

Men mycket återstår, och Rädda Barnen fortsätter kampen för att barn runt om i världen och här hemma i Sverige ska få sina rättigheter tillgodosedda.