Optisk brandvarnare, 9 V, Housegard

23 000 poäng

Logga in!

Du måste logga in för att handla i bonusshoppen! Logga in med ditt kontonummer och talsvarskod som du hittar uppe i det vänstra hörnet av fakturan.

Logga in för att köpa

Housegard optisk brandvarnare med standardbatterier som håller upp till 5 år. Optiska brandvarnare är väldigt effektiva att i ett tidigt skede upptäcka rök.

Denna optiska brandvarnare är en standardmodell.

Brandvarnare specifikation;

• Användningsområde: bostad, fritidsbostad, lägenhet.
• Certifiering: UL, Konsumentverket, DSB, EN-14604.

• Optisk brandvarnare reagerar snabbare vid pyrande bränder.
• Innehåller inget radioaktivt material.
• Reagerar snabbt med stark signal. 85dB
• 9V standardbatteri medföljer.
• Automatisk indikering för batteribyte.
• Testad och godkänd (EN 14604)
• Unik säkerhetsfunktion - kräver batteri för montering.
• 5 års garanti